تولید صفحه کابینت

ضخامت طول و عرض صفحات رزوپال:
طول صفحات: 5/20 و 3/65
عرض: 60 – 65 – 75 – 90 – 98 – 120 سانتیمتر
ضخامت:4 – 5 – 6 – 3 سانتیمتر

آدرس: تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ونک، برج آسمان، طبقه اول، واحد 104

تلفن: 88196291 - 88881445 - 88196295

آدرس ایمیل: resopal.iran@gmail.com

 

آدرس : تهران ، میدان ونک ، ابتدای خیابان                    ونک ، برج آسمان ، طبقه اول ، واحد 104

تاریخ ارسال: 1393/2/30
تعداد بازدید: 2359
ارسال نظر
مطالب مرتبط