شرکت بازرگانی رنگین کاج پارس (FORESCO)

1395/7/26

شرکت بازرگانی رنگین کاج پارس (FORESCO)

شرکت بازرگانی رنگین کاج پارس نماینده انحصاری MDF تمام رنگی کمپانی FORESCO در ایران و خاورمیانه می باشد.

استحکام-در-چوب.jpg

1393/5/4

گروه بازرگانی چوب عبد منافی

گروه عبدمنافی ابتدا فعالیت خود را در سال 1332 توسط آقای حاج سید عبدالله عبدمنافی در خیابان مازندران تهران و سپس در سال 1350 به خیابان سپاه (تهران) محل فعلی خود نقل مکان نمودند…