images223.jpg

1393/4/18

گروه چوب افشار

 گروه چوب افشار بزرگترین، مدرن ترین و تنها توليد كننده چوبهاي ترمو وود (گرما ديده) و اشباع شده، خانه های چوبی و سازه هاي چوبي فضاي باز و كوره هاي خشك كن چوب و ارائه دهنده…