تعرفه اسلایدر

تعرفه اسلایدر

اسلایدر متحرک تصویری 710x300 پیکسل با امکان لینک به یک صفحه داخلی در سایت وودکالا

 

رديف

مدت زمان

مبلغ

تخفیف ویژه

مبلغ نهایی

1

یک ماهه

2,000,000 ریال

▬▬▬

2,000,000 ریال

2

سه ماهه

6,000,000 ریال

1,000,000 ریال

5,000,000 ریال

3

شش ماهه

12,000,000 ریال

3,000,000 ریال

9,000,000 ریال

4

یک ساله

24,000,000 ریال

9,000,000 ریال

15,000,000 ریال

 

محل قرارگرفتن در سایت

تعرفه اسلایدر

شماره حساب وود کالا در بانک ملت :                                 4979836032

شماره  کارت   وود کالا در بانک ملت :                      6104337964744377 

شماره شبای  وود کالا  در بانک ملت:     IR750120020000004979836032

به نام حمیدرضا متشکر آرانی

تاریخ ارسال: 1395/2/1
تعداد بازدید: 6118