تعرفه اسلایدر

تعرفه اسلایدر

اسلایدر متحرک تصویری 710x300 پیکسل با امکان لینک به یک صفحه داخلی در سایت وودکالا

 

ردیف مدت زمان مبلغ تخفیف ویژه مبلغ نهایی
1 یک ماهه 2,000,000   ریال ▬▬▬ 2,000,000   ریال
2 سه ماهه 6,000,000 ریال 1,000,000   ریال 5,000,000 ریال
3 شش ماهه 12,000,000 ریال 3,000,000   ریال 9,000,000 ریال
4 یک ساله 24,000,000 ریال 9,000,000 ریال 15,000,000 ریال

 

محل قرارگرفتن در سایت

تعرفه اسلایدر

شماره حساب وود کالا در بانک ملت :                                 4979836032

شماره  کارت   وود کالا در بانک ملت :                      6104337964744377 

شماره شبای  وود کالا  در بانک ملت:     IR750120020000004979836032

به نام حمیدرضا متشکر آرانی

تاریخ ارسال: 1395/2/1
تعداد بازدید: 5407