شرکت پاک چوب
شرکت پاک چوب

آدرس: استان خوزستان - اهواز - خیابان کیان پارس -- بلوار اسفند - شماره 29

تلفن:  0611.3730390.2 

فکس: 0611.3730389 

تلفن کارخانه: 0642.5240260

فکس کارخانه: 0642.5240240

تاریخ ارسال: 1393/1/31
تعداد بازدید: 2910