دستگاه دور کن فلدر (FELDER)
تصویر و مشخصات دستگاه قیمت

K500s                                                                                                                                                                                             

طول ريل برش: 2050 ميليمتر

سيستم هدايت كننده ريل: X_Roll با 6 سال گارانتي

قطر تيغ اره برش: 250 ميليمتر و قطر اره خط زن 80 ميليمتر

حداكثر قطر تيغ اره بدون خط زن: 300 ميليمتر

حداكثر ارتفاع برش: 102 ميليمتر

سرعت گردش موتور اره: 4800 دور در دقيقه

سرعت گردش موتور اره خط زن: 9000 دور در دقيقه

گونياي تلسكوپي جلوي اره: 2000 ميليمتر با قابليت زاويه خوري

اندازه گونياي پشت اره: 800 ميليمتر

قابليت زاويه خوري تيغ اره برش و خط زن از 45 تا 90 درجه

قدرت موتور اره: 5/5 اسب

قدرت موتور اره خط زن: 1 اسب

ابعاد ميز دوركن پايه دار: 1300 ميليمتر

 

K700s

طول ريل برش: 3200 ميليمتر

سيستم هدايت كننده ريل: X_Roll با 6 سال گارانتي

قطر تيغ اره برش: 300 ميليمتر و قطر اره خط زن 100 ميليمتر

حداكثر قطر تيغ اره بدون خط زن: 350 ميليمتر

داراي ميز آلومينيومي آبكاري شده

قطر شافت اره: 300 ميليمتر

حداكثر ارتفاع برش: 104 ميليمتر

سرعت گردش موتور اره: 4800 دور در دقيقه

سرعت گردش موتور اره خط زن: 9000 دور در دقيقه

گونياي تلسكوپي جلوي اره: 2600 ميليمتر

اندازه گونياي پشت اره: 1250 ميليمتر

قابليت زاويه خوري تيغ اره برش و خط زن از 45 تا 90 درجه با دقت 0/1 ميليمتر

قدرت موتور اره: 5/5 اسب

قدرت موتور اره خط زن: 1 اسب

 

K915

مشخصات:

 

K975

 طول ريل برش: 3700 ميليمتر

سيستم هدايت كننده ريل: X_Roll با 6 سال گارانتي با آلومينيوم آبكاري شده

قطر تيغ اره برش: 315 ميليمتر و قطر اره خط زن 120 ميليمتر

حداكثر قطر تيغ اره بدون خط زن: 350 ميليمتر

حداكثر ارتفاع برش: 133 ميليمتر

سرعت گردش موتور اره: 3500،4500،5500 دور در دقيقه

سرعت گردش موتور اره خط زن: 9000 دور در دقيقه

گونياي تلسكوپي فارسي بر با دو قرار: 3200 ميليمتر

اندازه گونياي پشت اره: 1250 ميليمتر

قابليت زاويه خوري تيغ اره برش و خط زن از 45 تا 90 درجه با دقت 0/1 ميليمتر

قدرت موتور اره: 7/5 اسب

قدرت موتور اره خط زن: 1/1 اسب

دو ميز دوركن پايه دار: 1500 ميليمتر

سيستم زاويه خوري تيغ اره بصورت دستي با نمايشگر ديجيتال

تنظيم ارتفاع تيغ اره بصورت الكترونيكي

 

Kappa

مشخصات:

 

تاریخ ارسال: 1393/4/17
تعداد بازدید: 5122