دستگاه لبه چسبان فیماک (FIMAC)
تصویر و مشخصات دستگاه قیمت

K4

با قابليت لبه چسباني سطوح با انواع نوارهاي ملامينه، PVC  ، ABS ، روكش چوبي و نيز زهوارهايي از جنس چوبهاي سخت، فرميكا و زهوارهاي معمولي چوب
ضخامت قطعه كار: 10-60 ميليمتر
ضخامت نوار: 3- 0/4 ميليمتر
ضخامت زهوار چوبي: 8-0/4 ميليمتر
حداقل عرض قطعه كار: 60 ميليمتر
حداقل طول قطعه كار بدون ايستگاه فرز گوشه: 120 ميليمتر
حداقل طول قطعه كار با ايستگاه فرز گوشه: 120 ميليمتر
سرعت جلو برنده قطعه كار: 12-16 ميليمتر
قدرت موتور: 8/2 كيلووات
ابعاد ماشين: 3700*1700 ميليمتر
وزن: 1350 كيلوگرم

 

MK3

 لبه چسبان منحني جهت نوارچسباني لبه هاي منحني و صاف، داراي غلطك چسب زني و گيوتين قطع كن نوار
حداقل و حداكثر ضخامت قطعه كار: 10-60 ميليمتر
حداقل طول قطعه كار: 300 ميليمتر
حداقل و حداكثر ارتفاع نوار: 60 ميليمتر
حداقل و حداكثر ضخامت نوار: 3-0/4 ميليمتر
ابعاد دستگاه: 1650 * 850 * 1100 ميليمتر
توان دستگاه: 2/7 كيلووات

 

K2

 

تاریخ ارسال: 1393/4/16
تعداد بازدید: 3429