میناب - خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی: ریئس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری میناب از رفع تصرف 4 هکتار از اراضی ملی در این شهرستان خبر داد.
حبیب‌الله حاتمی اظهار داشت: میزان 4 هکتار از اراضی ملی این شهرستان به استناد تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور رفع تصرف گردید.
وی افزود: رفع تصرف و خارج کردن اراضی ملی از دست سودجویان و متصرفین وظیفه ذاتی مامورین اداره منابع طبیعی و نیروهای یگان حفاظت است. درهمین راستا 4 هکتار از اراضی ملی و دولتی در منطقه کریان و راونگ با ارزش بالغ بر چهارصد میلیون ریال از ید متصرفین خارج و به حال سابق بازگردانیده شد.
حاتمی اضافه کرد: این افراد سود جو در حاشیه زمین واگذاری خود اقدام به تصرف اراضی ملی و همچنین درخت کاری و احداث گل خانه کرده بودند که باپیگیری نیروهای یگان حفاظت این شهرستان از متصرفین خل ید و بحال سابق بازگردانیده شد.
حاتمی خاطر نشان کرد: با شناسایی مناطق حساس و اولویت بندی، یگان حفاظت این شهرستان اقدام به گشت زنی و مراقبت‌های منظم و دوره‌ای در مناطق مختلف شهرستان نموده ایم.
ایشان ضمن آمادگی در برخورد با افراد متصرف و غیر قانونی بیان داشت:سامانه تلفنی 1504 بعنوان کد امداد جنگل و مرتع آماده شنیدن گزارشات مردمی در حوزه تخریب و تصرفات غیر قانونی، قطع درختان و آتش سوزی‌ها میباشد.

تاریخ ارسال: 1395/2/18
تعداد بازدید: 2050
ارسال نظر