آزمایش کردن صفحات مرکب چوب پلاستیک

مقدمه

صفحات مرکب چوب پلاستیک(wpc)، یک گروه از محصولات نسبتاً جدید ساخته شده ازترکیب ذرات چوب ، پلاستیک وچسبهای گرما سخت معمولی می‌باشد. محصولات ساختمانی جدید wpc از جمله لمبه‌های بیرون ساختمان ومحصولات نردهای (حفاظ‌ها) نیاز به تقویت و همگن‌سازی دارد. ازمایشگاهها یا سازمان‌های کنترل کننده خواهان توصیه یا ارائه روش‌های ازمون استاندارد برای چوب و پلاستیک و نیز wpcهای با ویژگی‌های مطلوبتر می‌باشند .

یک اختلاف قابل توجه در ساختار چوب در مقایسه با ساختار پلاستیک و محصولات مرکب چوب پلاستیک وجود دارد. که این دلیل اصلی عکس‌العمل‌های متفاوت این محصولات به شرایط مختلف ازمون،و نیز دوام انها می باشد. اندازه نمونه‌های اغلب بسته به شکل پروفیل‌های ترزیق شده موجب ایجاد پیچیدگی‌هایی می شود. در ازمایش‌های استاندارد از الوارهای تجارتی یا مواد مرکب چوب استفاده ‌شد.

علاوه بر ازمون‌های جذب اب، هوادهی تسریع شده و مقاومت به پوسیدگی قارچی wpc،خصوصیات سطح و ساختار انها نیز بحث خواهد شد.

اهداف

هدف تحقیق مذکور،شناسایی عکس‌العمل یک سری از محصولات صفحات مرکب چوب پلاستیک ازمایشی و تجارتی در مقابل دستورالعمل‌های گوناگون ازمایش به ویژه از نظر جذب اب، هوادهی و مقاومت به پوسیدگی قارچی است.

جذب اب :چنین براورد شده است که جذب اب صفحات مرکب چوب پلاستیک (wpc) از قانون پخشندگی (دیفوزیون) تبعیت میکند. درصد رطوبت wpc های غوطه وری شده در اب در همه قسمتهای ان یکسان نیست .و لایه های سطحی در حالی به رطوبت تعادل میرسند که قسمتهای میانی هنوز خشک می باشد اطلاعات جذب اب مایع wpc در رطوبت تعادل بسیار مهم است برای اینکه درصد رطوبت مواد یک فاکتور مهم تاثیر گذار در فعالیت های میکرو بیو لوژیکی و هوا بینی میباشد. اطلاعات موجود در مورد جذب اب wpc به نظر میرسد که بر روی میانگین جذب اب نمونه های ضخیم که احتمالا در مدت انجام ازمایش به رطوبت تعادل نمی‌رسند تمرکز دارد به همین منظور چهارده محصول موجود در بازار امریکای شمالی انتخاب شده بصورت تصادفی و هفت محصول ساخته شده در ازمایشگاه از نظر جذب اب در حالت تعادل مورد ازمایش قرار گرفت عواملی دیگر که ممکن است در جذب اب wpc دخالت داشته باشد نظیر بافت سطح و معایب یا درصد رزین همانند ازمایشهای قبلی تا حدی مورد ارزیابی قرار گرفتدستور العمل جذب اب :

ازمون جذب اب بعنوان عملکرد ضخامت نمونه ها برای نمونه های مواد مرکب چوب پلاستیک که به ترتیب بیشترین و کمترین جذب اب را داشته اند انجام شد نمونه های با ضخامتهای یک ودو و چهار میلیمتری از مرکز مواد بریده شده و تا رسیدن به وزن ثابت در کوره خشک شدند سپس در دمای اتاق در داخل اب تقطیر غوطه ور شدند و نمونه ها به طور متناوب برای رسیدن به وزن مورد نظر برای ازمون وزن شدند ازمون در نقطه ای که به رطوبت تعادل رسیده بود انجام شد و وزن ثابت هر سه نمونه ثبت شد درصد رطوبت بر اساس وزن کلی نمونه ها (چوب یا پلاستیک) محاسبه شد بعلاوه چهارده محصول انتخاب شده بصورت تصادفی موجود در بازار امریکای شمالی و هفت محصول ازمایشی ساخته شده در ازمایشگاه از نظر جذب اب در حالت تعادل با استفاده از نمونه های یک میلیمتری ازمایش شدند خصوصیات ویژه سطوح مواد مرکب چوب پلاستیک تزریق شده نیزرمورد بررسی قرار گرفت در صد نسبی پلی اتیلن تراشه‌های دو دهم میلی متری بریده شده از سطح و مرگز نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. ارقام گرمای ذوب که با درصد رزین پلی اتیلن در سطح و مرکز متناسب است بر روی نمودار نشان داده شده است برای شناخت تاثیر تقویت سطح wpc با پلی اتیلن جذب اب سطح و مرکز نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

هوا دهی تسریع شده

موادی نظیر پلاستیک یا چوب که در معرض هوا دهی قرار میگیرند ممکن است متحمل تخریب شوند هوا دهی ممکن است یک چنین پیامدهای را نیز برای مواد مرکب چوب پلاستیک در بر داشته باشد چگونگی سنجش سرعت تخریب تا حد زیادی به صلاحدید محقق وابسته است .

تغییر در رنگ :خصوصیات فیزیکی یا ساختار ریز سطحی ممکن است بعنوان معیار استفاده شود برای مقایسه روشهای متفاوت سنجش هوا بینی مواد مرکب چوب پلاستیک مواد مختلف از نظر تغیر رنگ ساختار ریز ملکولی و جذب اب مورد ازمایش قرار گرفت.

دستو العمل ازمایش

نمونه های از سه نوع مواد مرکب چوب پلاستیک منتخب (دو نوع تجاری و یک نوع ازمایشی) با استفاده از یک اتاقک هوادهی سریع در معرض هوا بینی قرار گرفتند.

هوا دهی با 8 ساعت سیکل uv در دمای 60 درجه سانتی گراد چهار ساعت تغلیظ در دمای 50درجه سانتی گراد، چهار ساعت غوطه وری در اب و چهار ساعت خشک کردن در RT پس از 16 ساعت در معرض تغیظ نور قرار گرفتن در طی روزهای کاری هفته، انجام شد.

بعد از گذشت تقریبا 2000 ساعت فشار کلی نمونه ها برای تغییر رنگ سطح یک پارچگی سطح و جذب اب ارزیابی شد. مقاومت به پوسیدگی قارچی :چندین اختلاف نظر در رابطه با مقاومت به پوسیدگی قارچی مواد مرکب چوب پلاستیک وجود دارد بسیاری از نمونه های مواد مرکب چوب پلاستیک مقاومت کمی به رشد قارچ از خود نشان دادند که این توسط ازمایشات pec و یک سری گزارشات دیگر تایید شده است.

ازمونهای تشریحی با استفاده از دستورالعملهای متفاوت برای روشن شدن دلیل مقاومت کم wpc به پوسیدگی قارچی ویر فعالیت قارچها بر روی ساختار مواد انجام شد.

دستور العمل ازمون: دونوع محصول چوب پلاستیک برای ازمون مقاومت به پوسیدگی قارچی انتخاب شد.

ازمون بلوک خاکی

تعیین مقاومت مواد پلیمری مصنوعی به پوسیدگی قارچی

ازمایشات با استفاده از محلول براکس us ومحلول ازمایشگاه clariant انجام شد.

بعد از ازمون بلوک خاکی، نمونه‌ها با استفاده از میکروسکپ Leica mz-12 مورد بررسی قرار گرفتند.

نتیجه گیری

مواد مرکب چوب پلاستیک به خاطر ساختار و خواص انها با استفاده از روشهای ازمون استاندارد مخصوص چوب یا مواد چوبی یا پلاستیک به سختی ازمایش می‌شوند.

در حالت تعادل wpc های ازمایشی و تجارتی مقدار قابل توجهی از درصد وزن کلیه اولیه شان اب جذب میکنند، که این به طور دائم دیده نمیشود چرا که این روشهای ازمون امکان رسیدن به رطوبت تعادل را نمی‌دهند.

هوادگی wpc اغلب به تغییر رنگ محصول ارتباطی ندارد تغییرات در خواص مواد بدون انجام امایشات دیگر نظیر بررسی میکروسکپی و امون جذب اب سطحی مواد قابل شناخت نیست.

مشخص شد که هوا دگی بطور قابل توجهی جذب اب سطحی مواد مرکب چوب پلاستیک را افزایش داده و موجب فرسایش چوب می‌شود.

بسیاری از ازمایشات و گزارشات بر این دلالت میکند که مواد مرکب چوب پلاستیک میتوانند موجب تقویت در مقابل فعالیتهای بیو لوژیکی که ممکن است منجر به رشد کپک و پوسیدگی، هم در نمونه های صحرایی وهم نمونه های ازمایشگاهی شود می‌شوند. جذب اب نسبتا زیاد این مواد احتمالا یک عامل تسریع کننده این فرایند می‌باشد، بخصوص بعد از هوابینی سطح که موجب تسریع جذب اب می‌شود.

تاریخ ارسال: 1393/2/6
تاریخ بروزرسانی: 1393/2/6
تعداد بازدید: 1869
ارسال نظر