بررسی اقتصادی، فنی و امکانات اعمال سیستم‌های بهره‌وری (با تاکید بر بهره‌وری نیروی انسانی) در یک کارخانه صنایع چوب

بررسی اقتصادی، فنی و امکانات اعمال سیستم‌های بهره‌وری (با تاکید بر بهره‌وری نیروی انسانی) در یک کارخانه صنایع چوب

به منظور ایجاد و اعمال سیستم و فرهنگ بهره‌وری در یکی از کارخانجات صنایع چوبی بررسی امکانات فنی و اقتصادی در این کارخانه بعمل آمد.

پس از شناسایی کامل خطوط تولید و نقاط ضعف و قوت آن و در نظر گرفتن ظرفیتهای اسمی و عملی وضعیتهای اقتصادی کارخانه در سنوات گذشته مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که علاوه بر کاهش محسوس تولید وضعیت اقتصادی کارخانه نیز پله‌های تنزل را طی می‌کند.

با توجه به ماشین آلات و نیروی انسانی موجود در حال و سنوات گذشته نیز مشخص گردید که علاوه بر فرسودگی ماشین آلات معضل مهم این شرکت نداشتن و از بین رفتن انگیزه کار در تمام سطوح نیروی انسانی آن شامل مدیران میانی، سرپرستان و کارگران اجرایی می‌باشد.

با توجه به اینکه انگیزه از ارکان اساسی و اولیه بهره‌وری می‌باشد و همچنین ایجاد بهره‌وری بدون ایجاد و اعمال فرهنگ بهره‌وری میسر نمی‌باشد کار در این زمینه آغاز گردید و پس از مشخص‌کردن قواعد فرهنگ بهره‌وری برای مدیران ارشد و میانی کلاسهای آموزشی در رده سرپرستان و کارگران دایر گردید و پس از آماده سازی بستر فکری تمام پرسنل و یا بعبارتی اکثریت قاطع پرسنل در جهت نیل به فرهنگ بهره‌وری، طبق هماهنگی‌های بعمل آمده با وزارت کار و امور اجتماعی قرار دادهای انگیزش آلی در چارچوب قوانین کار جمهوری اسلامی منعقد گردید.

نتایج حاصل از این قراردادهای انگیزشی در مدت مورد بررسی یعنی شش ماهه اول سال 1376 و مقایسه آن با مدت مشابه در سال 1357 بیانگر این بود که در شش ماهه اول سال 76 تولید انواع درب معادل 24/41 درصد انواع محصولات صفحه‌ای 42/62 درصد و درآمد کل حاصل از فروش معادل 9/35 درصد رشد و افزایش داشته است . و این مقدار رشد در تولید، در کنار رشدی معادل 4/86 درصد در هزینه مواد اولیه و 20/11 درصد در هزینه دستمزد بوده (که در قالب قراردادهای بهره‌وری به پرسنل پرداخت گردید) و همچنین افزایشی معادل 11/93 درصد در هزینه کارخانه مشاهده می‌شود

و این در حالی بود که در این مدت ارزش افزوده معادل 13/29 درصد افزایش داشته و علاوه بر آن معادل 6 میلیون ریال یعنی 9/68 درصد از زیان کارخانه در این مدت نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافته است و می‌توان امیدوار بود که با ادامه روند اینگونه تصمیمات در جهت افزایش انگیزه پرسنل و تقویت بنیه اقتصادی آنان شاهد کاهش زیان کارخانه تا نقطه سربه‌سری و انشاا... سوددهی این واحد صنعتی و دیگر واحدهای مشابه باشیم.

 

 استاد راهنما : سعید امیری | دانشجو : محمودرضا مقدس زاده |

نوع نوشتار: پایان نامه

سال انتشار: 1376

عنوان نشر: پايان نامه کارشناسی ارشد

سازمان (ها): دانشگاه تربیت مدرس -

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/97727

تاریخ ارسال: 1393/2/14
تاریخ بروزرسانی: 1393/2/14
تعداد بازدید: 2902
ارسال نظر