نکاتی مربوط به نصب ترموود
  1. صاف بودن زیر سازی از شرایط اصلی مناسب بودن کار شما میباشد ؛ پس پیش از اینکه چوب را نصب کنید این نکات را درنظر بگیرید.
  2. چوب ها را قبل از نصب کردن ببرید و 6 طرف آن را رنگ کنید. دقت کنید برش ها بر اساس نقشه صورت بگیرند.
  3.   چوب ترمووود کاملا به فلز وصل نمیشود بجز مواردی مثل نرده های تراس که زیر سازی باعث بهم زدن زیبایی میشود.
  4.  فاصله پیچ ها وسط تا وسط باید تقریبا 60cm باشد. این ارقام درباره چوب دکینگ حدود 40cmکافی می باشد.
  5. موقع اتصال پیچ چوب نما به زیرسازی باید از کله تا وسط اولین پیچ را بین 4cm تا 6cm محاسبه کرد.
  6. در فاصله های مختلف چوب های نما از هم دارای تفاوت است، بهار و پاییز 5mm، تابستان 7mm، زمستان 3mm
  7. موقع نصب چوب نمای الواری و یا دکینگ روی زیرسازی چوب را از پیچ ضد زنگ گالوانیزه و فولادی با طولی حداقل 5cm بهره بگیرید.
  8. برای نصب ترموود نمای لوووری روی زیرسازی چوب پیچ ها باید با پهنای مینیمم 7cm و با گام چوب باشد و دارای جنس ضد زنگ و استیل باشد.
  9. نصب 2 پیچ در هر بخش به صورت تقارن دار به به چوب نما و زیر سازی پیشنهاد میگردد.
  10. چوب به طور طبیعی در طول منبسط میگردد و ااگر امکانش وجود نداشته باشد به صورت عرضی تابانده میشود. به این نکته توجه کنید چوب ها فضایی که نیاز دارند برای انبساط و انقباض طولی بدهند یعنی اینکه در پایان کار مینینمم 1cm نسبت به دیوار فاصله داشته باشد. درباره درها که کوتاه تر باشند این حد میتواند نهایتا به 3mm هم نزول داشته باشد.

تاریخ ارسال: 1397/2/19
تاریخ بروزرسانی: 1397/2/19
تعداد بازدید: 428
ارسال نظر