چوب نمای ساختمان (CLADDING)

چوب نمای ساختمان

چوب نمای ساختمان که با واژه CLADDING شناخته می شود. متشکل از نصب و چیدمان مرتبی از پروفیل های استاندارد چوبی هستند که در بخش نمای چوبی ساختمان استفاده می شوند.
پروفیل های مورد استفاده جهت چوب نما در ضخامت های11، 16، 19، 20، 26 و 42 میلیمتر در عرض های 68، 92، 117، 140 و 160 میلیمتر در بازار موجود هستند.
انواع رایج چوب نمای ساختمان با ضخامت های مختلف ، با گونه های كاج نوردیك ، اسپروس ، زبان گنجشك متناسب با کاربرد و نقشه طراحی شده جهت اجرای نمای چوبی ساختمان قابل ارائه می باشد .

تاریخ ارسال: 1397/2/19
تاریخ بروزرسانی: 1397/2/19
تعداد بازدید: 419
ارسال نظر