جنس مبل ها و کاناپه های تک نفره را مورد بررسی قرار دهید

جنس مبل ها  کاناپه های تک نفری و سه نفری و دو نفره باید مقاوم و ضخیم باشد. روی مبل بنشینید، بلند شوید و به جایی که نشسته بودید نگاه کنید، چگونه به نظر می رسد؟ اگر جای نشستن شما برای چند دقیقه باقی ماند جنس خوبی ندارد. دقت کنید در مبل های خوب از چوب درخت های خشک استفاده شده باشد، مانند درخت بلوط یا هر چوب با کیفیت دیگری. پارچه های به کار رفته در آن چه جنسی دارد؟ و در صورت ریختن هر نوع مواد غذایی قابل شستشو هست یا خیر؟ آیا باید از مواد خاصی برای شستشوی آن استفاده کرد؟ آیا لک مواد غذایی روی پارچه ها باقی می ماند؟ رنگ پارچه های مبل ها دوام خوبی دارد یا نه؟

تاریخ ارسال: 1397/2/19
تاریخ بروزرسانی: 1397/2/19
تعداد بازدید: 332
ارسال نظر