تاریخچه مصرف چوب در ایران

در سال هزاره دوم و هزاره اول قبل از میلاد مسیر چوب سازی به حالتی خاص تغییر یافت ... در کاوشهای باستان‌شناسی که بر روی تپه چراغعلی انجام شد، مجسمه هایی چوبی به شکل گاو و گاو آهنی به دست آمده که حکایت از این واقعیت دارد. مسلماً در آن زمان چوب نقش مهمی در این سرزمین داشته است. داریوش در فرمان بنیاد شهر شوش می‌گوید: «تخته و چوب یکا از گاندرا و کرمانیا آورده شد. واژه (یکا) در زبان فارسی همان درخت جگ است که چوبی قهوه‌ای رنگ و سخت دارد. از این نقش برجسته قصر آپادانا در دوره هخامنشی آشکار می‌شود که چوب را برای استفاده کاربردی و تزئینی در دوران مادها نیز به کار می‌گرفتند. در قسمتی از این نقش برجسته یک درباری ماد در حال حمل یک صندلی چوبی مشاهده می‌شود که مربوط به سده پنجم پیش از میلاد است.

به طور کلی از چوب به طرق مختلف در بناهای مساجد و گلدسته‌ها، مدارس، کاخها، بازارها، دکاکین، حجرهها و کاروانسراها و غیره نهایت استفاده می‌شد.

تاریخ ارسال: 1396/8/9
تاریخ بروزرسانی: 1396/8/9
تعداد بازدید: 1235
ارسال نظر