خواص مکانیکی چوب

  • سختی چوب: چوب‌های نرم بیشتر مصرف درودگری دارند. این ویزگی سختی چوب در کیفیت کار با آن ونیز مصارفی نظیر پارکت که پیوسته تحت تأثیر سایش هستند مهم است.
  • مقاومت خمشی: چوب تحت تأثیر خمش به طور محسوسی تغییر شکل می‌دهد. اگر نیروی وارد شده بیش از تاب خمشی باشد باعث از هم گسیختگی الیاف می‌شود.
  • تاب فشاری: به خاطر ساختمان ناهمگن چوب در جهات و اندازه‌های مختلف، متفاوت است. چوب در جهت الیاف تاب فشاری زیادی دارد ولی بر اثر وارد آوردن نیروی خیلی زیاد تغییر شکل می‌دهد.
  • دوام چوب: چوب جسم بادوامی نیست؛ و به وسیله حشرات و قارچها فرسوده می‌شود. البته چوب‌های متراکم تر، مقاوم تر اند و می‌توان با روش‌هایی تراکم چوب را افزایش داد.
  • تاب ضربه‌ای: چون چوب مرطوب انعطاف‌پذیر تر است، مقاومت آن در برابر ضربه بیشتر است. به طور کلی هرچه چوب متخلخل تر باشد، تاب ضربه‌ای آن کمتر است.

تاریخ ارسال: 1396/8/8
تاریخ بروزرسانی: 1396/8/8
تعداد بازدید: 426
ارسال نظر