گام هاي اساسي در انتخاب مبلمان برای دفتر كار خانگی

وسایل دفتر كار خانگی می توانند در تعیین كردن اینكه یك روز كارمفید و سازماندهی شده داشته باشیم یا تجرب های با ذهن و افكارپراكنده، مؤثر باشند، البته واضح است كه خرید تمام مبلمان دفتر كارخانگی در یك زمان واحد كار مشكلی است و شما می توانید آنها را به طور خرده خرده خرید كنید و در هر زمان كه پول در اختیار داشتید خرید كنید، این مقاله به شما كمك می كند كه مبلمان و وسایل مناسب را برای دفتر كار خانگی خود انتخاب كنید.

 

دستورالعمل

گام اول

اطمینان حاصل كنید كه در میان مبلمان دفتر كار خانگی خود حتماً یك میز داشته باشید. هر كسی به یك میز نیاز دارد و در حقیقت میز باید اولین چیزی باشد كه خریداری می كنید پس نیازی نیست كه چیز فوق العاده ای باشد، فقط چیزی كه بتوان كامپیوتر را روی آن قرار داد.

گام دوم

به فروشگاه های تجهیزات اداری بروید و صندلی های گوناگون را امتحان كنید، یك صندلی خوب دومین چیزی است كه باید برای دفتر كار خانگی خود خریداری كنید، به خصوص اگر تمام روز در دفتر كارتان می نشینید، لازم است كه نوع متناسب صندلی برای بدنتان را خریداری كنید.

گام سوم

تعیین كنید كه آیا جلسات كاری را در دفتر كار خانگی تان خواهید داشت یا نه. اگر یك صندلی پشت صاف برای قرار دادن روبروی میز كارتان دارید، صندلی دیگری باید بخرید.

گام چهارم

از وسایلی استفاده كنید كه چندمنظوره هستند. به عنوان مثال، یك میز تلفن بزرگتر می تواند پرینتر را هم دربر گیرد. بعضی حتّی در طبقات زیرین محلی برای قرار دادن كاغذ هم دارند، میزی كه دارای قفسه های متعدد باشد یك وسیله دفتر كاری خانگی است كه در چندین مورد استفاده خواهد داشت.

گام پنجم

بلندترین كشوی فایل موجود را انتخاب كنید ، كشوهای فایل باید تحت هر شرایطی كارآمد باشند و حتماً كشوی فایل قفل دار را برای ایمنی بیشتر انتخاب كنید

تاریخ ارسال: 1393/2/14
تاریخ بروزرسانی: 1393/2/14
تعداد بازدید: 1699
ارسال نظر