پیوند الوارهای چوبی در فضای اين خانه

هدف از بازسازی خانه، خلق فضای نشیمن و یک نهارخوری تازه بوده است.

خانه ی کوچک یک طبقه با یک بهارخواب در زمینی به عرض ۵ متر در شهر ملبورن واقع شده است.

هدف از بازسازی خانه، خلق فضای نشیمن و یک نهارخوری تازه بوده است. ناگزیر آشپزخانه و سرویس بهداشتی قدیمی جابجا شدند تا نفوذ نور طبیعی به نشیمن و اتاق خواب اصلی تقویت گردد.
دو اتاق خواب در سمت شرق خانه در مکان سابق خود نوسازی شدند.

 

التزامات مهم از سوی کارفرما ساده بود و تنها احتیاج خاص وی یافتن مکانی برای سه پرده دیوارکوب (ملیله دوزی) بود که مادرش برایشان دوخته بود.

مسئول طراحی از این پیشنهاد استقبال نمود و به جست و جو در سنت ملیله دوزی و تکنیک های آن پرداخت و ایده ی به کار بردن همان طرح ملیله دوزی مادر در طراحی کل خانه جدید به ذهنش خطور کرد و آن را با کارفرما در میان گذاشت و نهایتاً این طرح مورد موافقت واقع شد.

 

تیر و ستون های چوبی به عنوان نخ دوخت و دوز برای اتصال نشیمن جدید به خانه قدیمی مورد استفاده قرار گرفت، سپس پشت حیاط غربی تیرهای چوبی در نقطه شمالی به سمت هم همگرا شدند و به یک ستون بزرگ چوبی تبدیل گشتند تا حالت یک قرقره نخی را ایجاد نمایند.

 

درون حیاط انتهای چوب ها یک آینه تعبیه شد تا فضا را گسترش دهد و در عین این که تاسیسات ساختمان را پنهان مینماید حسی از فراخی فضا نیز ایجاد شود.

الوارهای چوبی در نمای غربی حول یک نقطه چرخش پیدا نمودند تا برای فضای نشیمن سایه ایجاد کنند که البته به زودی با رشد گیاهان پوشیده خواهد شد.

 

 

 

تاریخ ارسال: 1393/2/31
تاریخ بروزرسانی: 1393/2/31
تعداد بازدید: 4207
ارسال نظر