مبلمان.png

1397/2/19

روش انتخاب بالشتک یا کوسن مبل

بالشتک ها یا کوسن های مبل بیشتر کوسن های مبلمان منزل از پارچه هایی ساخته شده که رنگ آن ها در نگاه اول دل همه را می برد، اما دقت کنید محتوای درون این کوسن ها بسیار مهم تر…

مبلمان.png

1397/2/19

چگونگی انتخاب مبل و کاناپه

جنس مبل ها و کاناپه های تک نفره را مورد بررسی قرار دهید جنس مبل ها  کاناپه های تک نفری و سه نفری و دو نفره باید مقاوم و ضخیم باشد. روی مبل بنشینید، بلند شوید و به جایی…