آيين نامه حفاظتي صنايع چوب

1394/6/16

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب

بسمه تعالي فصل اول _ مقررات عمومي : ماده 1- كليه كارگران شاغل در كارگاه بايستي با عملكرد دستگاههاي موجود و خطرات احتمالي آنها آشنايي داشته و همچنين آموزشهاي لازم را ديده…

واگذاری امتیاز بهره‌برداری از جنگل و تجارت چوب به برادران کوسیس

1393/3/19

واگذاری امتیاز بهره‌برداری از جنگل و تجارت چوب به برادران کوسیس

پیش از واگذاری کامل امتیاز بهره‌برداری از جنگل‌های شمال از آستارا تا استرآباد به برادران کوسیس در 5 رمضان 1307، آنها در 1301 ق امتیاز حمل‌ چوب شمشاد را از دولت ایران…