031 36332886 36332887 -
031 36332888 -
09133153721 -
woodkalaco@gmail.com
اصفهان - خیابان آبشار سوم - میدان کشوری - بلوار دناز - بعد از تقاطع سوم
1394/12/29

تاریخ ارسال: 1394/2/30 تعداد بازدید: 6815

ورق پی وی سی - پخش ورق پی وی سی - پخش ورق PVC - پخش ورق فومیزه - ورق فومیزه 16میل - ورق فومیزه 3میل

گروه بازرگانی ذکاوت

پخش ورق های تمام PVC (فومیزه) در ابعاد 16 و 3 میل

بزرگترین مرکز پخش شرق اصفهان

ورق پی وی سی - پخش ورق پی وی سی - پخش ورق PVC - پخش ورق فومیزه - ورق فومیزه 16میل - ورق فومیزه 3میل