آقای افشین راد و آقای ضمیری
88827422 - 88827541 -
88315094 -
09123216286 -
azar.plastrazi@yahoo.com
خیابان مطهری- خیابان مفتح- کوچه نوری اسفندیاری- پلاک 8- زنگ دوم
1414/1/1

تاریخ ارسال: 1393/2/24 تعداد بازدید: 2395

پانل روکش لمینت عرض    cm 20 متراژ نرمال هر شاخه 6 تعداد در هر بسته 10 واحد متر مربع تیپ کالا A ، پانل سفید ساده عرض cm 20 متراژ نرمال هر شاخه 6 تعداد در هر بسته 10 واحد متر مربع تیپ کالا A ، پانل سفید شیاردار عرض cm 20 متراژ نرمال هر شاخه 6 تعداد در هر بسته  واحد متر مربع10 تیپ کالا A  ، پانل سفید براق  (UV) عرض cm 20 متراژ نرمال هر شاخه 6 تعداد در هر بسته 10 تیپ کالا A ، ابزار U دامپا متراژ نرمال هر شاخه 4 تعداد در هر بسته 40  واحد متر طولی تیپ کالا A ، ابزار U دیواری لبه بلند متراژ نرمال هر شاخه 4 تعداد در هر بسته 40 واحد مترطولی تیپ کالا A، ابزار H متراژ نرمال هر شاخه 4 تعداد در هر بسته 20 واحد مترطولی تیپ کالا A ، ابزار تاشو روکشدار متراژ نرمال هر شاخه 80/2 تعداد در هربسته 30 واحد مترطولی تیپ کالا A ، ابزار U دامپا روکشدار متراژ نرمال هر شاخه 4 تعداد در هر بسته 40 واحد مترطولی تیپ کالا A ، ابزار U روکشدار متراژ نرمال هر شاخه 4 تعداد در هر بسته 40 واحد مترطولی تیپ کالا A

 

ابزارهای ساده در 20 رنگ متنوع موجود می باشد.

درخواست سفارش تولید به طول های مختلف نیز امکان پذیر است.

تحویل کالاهای تولید شده فوق درب کارخانه آذرپلاست راضی پس از تسویه حساب می باشد.

جهت دریافت نمایندگی و تخفیف با شماره تلفن مدیریت تماس حاص فرمایید.

تلفن تماس مدیریت: عباس افشین راد

09123216286

ارسال نظر